Група "Пчеличка" - ПГ 6г.

Група "Пчеличка" - ПГ 6г.

Група "Пчеличка" - ПГ 6г.

Екипът на  група „Пчеличка“ се стреми да създаде условия и среда близка до семейната. Позитивна познавателна среда, провокираща детската активност за по-бързо адаптиране на детето с цел да се намали максимално стресът в детската градина.

Даряваме децата с топлина, нежност, обич и търпение. Даваме им спокойно и щастливо детство, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателност.

Екипът на група „Пчеличка“ е насочил своята работа към утвърждаване на детската градина като желана територия на децата, качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите. Детската градина- моят втори дом – любимо и желано място за децата. Дом на радостта, веселието, песните и игрите.

 

Правила на  група "Пчеличка"

1. Поздравяваме.
2. Когато се храним или учим пазим тишина.
3. Говорим тихо - не викаме
4. В групата се ходи бавно - не се тича.
5. Събираме и подреждаме играчките си.
6. Играем внимателно - не се блъскаме, ритаме, щипеме.
7. Играем заедно - споделяме играчките си.