Детска група "Дъга" - ПГ 5г.

Детска група "Дъга" - ПГ 5г.

Детска група "Дъга" - ПГ 5г.

Учителят дарява знание,

дарява нежност и любов

и не професия е, а призвание

и вяра в идния ден нов.

Учителят - той носи светлина,

до детските сърца се доближава,

дарява обич, доброта

и вечно "дете" си остава.

Учителят е на емоции богат,

че всеки ден с децата е различен,

учителят е вечно млад,

обичан, силен, енергичен.

Стараем се да бъдем мили,

с децата да постигаме резултати.

Професията си никога не бихме сменили.

Учителите - просто сме богати !!!